दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती :
ग्रामपंचायत : दिव्यांगत्वाचा प्रकार :
पंचायत समिती : ग्रामपंचायत : दिव्यांगत्वाचा प्रकार :