दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायतनिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती: सर्व
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगावजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 23../GMPT/Photo/23../GMPT/Pramanptr/23गौरी राजकुमार ढालेबलवडी02/03/20079511951565 प्रमाणपत्र

पंचायत समिती: सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)
अ.न.नावगावजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 गौरी राजकुमार ढालेबलवडी02/03/20079511951565