दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - वार्डनिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

नगरपालिका/नगरपंचायत:
दिव्यांगत्वाचा प्रकार :

नगरपालिका/नगरपंचायत: दिव्यांगत्वाचा प्रकार :